fbpx Łukasz Cora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łukasz Cora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Łukasz Cora

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2013 roku

Łukasz Cora

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zatrzymanie osoby w  polskim procesie karnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Krzysztof Cieślak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Sławomir Steinborn, dr hab. Ryszard Andrzej Stefański

Dyplom nr 3698.


Gdańsk, 24 października 2013 r.