fbpx Anna Jadwiga Zamojska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Jadwiga Zamojska

Anna Jadwiga Zamojska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 października 2013 roku

Anna Jadwiga Zamojska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Efektywność funduszy inwestycyjnych w  Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Finansów

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Andrzej Sławiński, prof. dr hab. Dorota Maria Witkowska, prof. dr hab. Mirosław Szreder,

Dyplom nr 719.


Gdańsk, 04 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: