fbpx Mirosława Barbara Modrzewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mirosława Barbara Modrzewska

Mirosława Barbara Modrzewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2013 roku

Mirosława Barbara Modrzewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Byron at the Baroque

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury brytyjskiej od czasów nowożytnych

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. UO, dr hab. Ryszard Wiesław Wolny,, prof. dr Martin Prochazka, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 720.


Gdańsk, 15 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: