fbpx Dušan Vladislav Paždjerski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dušan Vladislav Paždjerski

Dušan Vladislav Paždjerski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2013 roku

Dušan Vladislav Paždjerski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Język serbski i kaszubski - zagadnienia normy językowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Władyslaw Lubaś, prof. dr hab. Stefan Boryś, prof. dr Dorde Ostašević, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 721.


Gdańsk, 15 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: