fbpx Ireneusz Józef Szczukowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ireneusz Józef Szczukowski

Ireneusz Józef Szczukowski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2013 roku

Ireneusz Józef Szczukowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Między odrzuceniem a zbawieniem. Problematyka ciała w piśmiennictwie religijnym polskiego baroku

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Kotarska, dr hab. Roman Krzywy, prof. dr hab. Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee

Dyplom nr 723.


Gdańsk, 27 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: