fbpx Paweł Jakub Sitkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Jakub Sitkiewicz

Paweł Jakub Sitkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2013 roku

Paweł Jakub Sitkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polska szkoła animacji

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filmoznawstwo

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UWr, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak, prof. dr hab. Marek Hendrykowski

Dyplom nr 722.


Gdańsk, 27 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: