fbpx Aneta Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aneta Szymańska

Aneta Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 listopada 2013 roku

Aneta Szymańska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Modyfikacje peptydów i  białek jako narzędzia do  badania ich właściwości

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. inż. Ryszard Andruszkiewicz, prof. dr hab. inż. Zbigniew Jerzy Kamiński, dr hab. Daniel Krowarsch, prof. dr hab. Krzysztof Rolka

Dyplom nr 728.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: