fbpx Wojciech Gajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wojciech Gajewski

Wojciech Gajewski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 listopada 2013 roku

Wojciech Gajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ekklesia a oikos w epoce Nowego Testamentu. Kościół w świetle antycznego domostwa na podstawie 1 i 2 Kor oraz przypowieści Mt 7:24-27, Mt 24:45-51, Łk 15:11-32

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii, specjalność: historia starożytna i historia Kościoła

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: ks. prof. dr hab. Wincenty Wilhelm Myszor, prof. UG, dr hab. Ireneusz Adam Milewski, ks. prof. KUL, dr hab. Stanisław Longosz, prof. UAM, dr hab. Kazimierz Jakub IIski

Dyplom nr 727.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: