fbpx Piotr Jan Bartelik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Jan Bartelik

Piotr Jan Bartelik

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2013 roku

Piotr Jan Bartelik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Niemieckie zapożyczenia leksykalne w  kaszubskim dialekcie gowidlińskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tomasz Czarnecki

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Treder, prof. UZ, dr hab. Michaił Kotin

Dyplom nr 3722.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: