fbpx Joanna Izabela Puzyrewska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Izabela Puzyrewska

Joanna Izabela Puzyrewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2013 roku

Joanna Izabela Puzyrewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wybrane dramaty Tadeusza Rittnera w  młodopolskich recenzjach teatralnych i  literackich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Urszula Kadulska, prof. dr hab. Bogdan Mazur

Dyplom nr 3724.


Gdańsk, 09 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: