fbpx Grzegorz Moroz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grzegorz Moroz

Grzegorz Moroz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 grudnia 2013 roku

Grzegorz Moroz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Travellers, Novelists and Gentelmen. Constructing Male Nararative Personae in British Travel Books, from the Beginnings to the Second World War

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura brytyjska

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. David Malcolm, prof. dr hab. Zbigniew Stanisław Białas, dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UW, dr hab. Piotr Skurowski

Dyplom nr 731.


Gdańsk, 23 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: