fbpx Ewa Rutkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Rutkowska

Ewa Rutkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 października 2013 roku

Ewa Rutkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Gwara wsi Nowa Wieś w  Podlaskiem”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Karol Dubisz, prof. UAM, dr hab. Jerzy Adam Sierociuk

Dyplom nr 3738.


Gdańsk, 30 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: