fbpx Joanna Bórkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Bórkowska

Joanna Bórkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 listopada 2013 roku

Joanna Bórkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Między negacją a  negocjacją. Strategia agonu w  pismach Karola Ludwika Konińskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Adam Michalski

Recenzenci: dr hab. Adam Fitas, dr hab. Andrzej Jaroslaw Zawadzki

Dyplom nr 3736.


Gdańsk, 30 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: