fbpx Małgorzata Izabela Kapusta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Izabela Kapusta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Małgorzata Izabela Kapusta

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2014 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Eksperymentalnej

Małgorzata Izabela Kapusta

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dwupostaciowe komórki plemnikowe i ich rola w zapłodnieniu u Gagea lutea (L.) Ker-Gawl (Liliaceae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Władysław Bohdanowicz

Recenzenci: prof. UWM, dr hab. Irena Giełwanowska, dr hab. Krystyna Winiarczyk

Dyplom nr 3749.


Gdańsk, 03 marca 2014 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie119.34 KB