fbpx Ewa Małgorzata Badyda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ewa Małgorzata Badyda

Ewa Małgorzata Badyda

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 2014 roku

Ewa Małgorzata Badyda

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

"Upadły anioł zmysłów"? Metaforyka zapachu i percepcji węchowej we współczesnej polszczyźnie

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UŚ, dr hab. Ewa Sławek, prof. UG, dr hab. Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, prof. dr hab. Marian Bugajski, prof. UW, dr hab. Mirosław Tomasz Bańko

Dyplom nr 735.


Gdańsk, 05 marca 2014 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: