fbpx Grzegorz Kuśnierz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Kuśnierz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Grzegorz Kuśnierz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 stycznia 2014 roku

Grzegorz Kuśnierz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Contemporary literary theory and criticism
 
from a Buddhist perspective”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jorgen Veisland

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jacek Gutorow, prof. dr hab. Bogusław Józef Żyłko

Dyplom nr 3761.


Gdańsk, 21 marca 2014 r.