fbpx Bogdan Burliga | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Bogdan Burliga

Bogdan Burliga

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2014 roku

Bogdan Burliga

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Arrian's Anabasis. An Intellectual and Cultural Story

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Korus, prof. UW, dr hab. Jacek Rzepka , prof. dr hab. Jarzy Kazimierz Danielewicz, prof. UŚ, dr hab. Tomasz Wojciech Sapota

Dyplom nr 743.


Gdańsk, 03 kwietnia 2014 r.

Data publikacji: piątek, 11 kwietnia 2014 roku, 12:01
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba