fbpx Piotr Andrzej Perkowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Andrzej Perkowski

Piotr Andrzej Perkowski

Uchwałą Rady Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 marca 2014 roku

Piotr Andrzej Perkowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Gdańsk - miasto od nowa. Kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945 - 1970

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Historii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, prof. AP, dr hab. Roman Drozd

Dyplom nr 744.


Gdańsk, 28 marca 2014 r.

Data publikacji: środa, 28 maja 2014 roku, 12:09
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba