fbpx Lucyna Grażyna Warda-Radys | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Lucyna Grażyna Warda-Radys

Lucyna Grażyna Warda-Radys

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 2014 roku

Lucyna Grażyna Warda-Radys

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Językowe kreacje ciała w dziewiętnastowiecznych pamiętnikach kobiet

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab.Ewa Rogowska-Cybulska, prof. dr hab. Urszula Kęsik, prof. UMCS, dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, prof. US, dr hab. Dorota Aniela Kozaryn

Dyplom nr 748.


Gdańsk, 08 maja 2014 r.

Data publikacji: czwartek, 29 maja 2014 roku, 11:15
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 marca 2015 roku, 11:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba