fbpx Tomasz Piotr Tomasik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Piotr Tomasik

Tomasz Piotr Tomasik

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2014 roku

Tomasz Piotr Tomasik

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wojna - Męskość - Literatura

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: Literatura Polska XX wieku

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Zbigniew Majchrowski, prof. UWM, dr hab. Sławomir Jan Buryła, dr hab. Zbigniew Józef Kopeć, prof. Uw B, dr hab. Dariusz Jan Kulesza

Dyplom nr 749.


Gdańsk, 15 maja 2014 r.

Data publikacji: piątek, 30 maja 2014 roku, 10:02
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 marca 2015 roku, 11:02
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba