fbpx Tomasz Edmund Ciszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Edmund Ciszewski

Tomasz Edmund Ciszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2014 roku

Tomasz Edmund Ciszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

The Anatomy of the English Metrical Foot. Acoustics, Perception and Structure

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo angielskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Ewa Waniek-Klimczak, prof. dr hab. Piotr Ruszkiewicz, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. dr hab. Jerzy Jan Rubach

Dyplom nr 751.


Gdańsk, 22 maja 2014 r.

Data publikacji: piątek, 30 maja 2014 roku, 11:05
Ostatnia modyfikacja: środa, 25 marca 2015 roku, 11:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba