fbpx Krzysztof Najman | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Najman

Krzysztof Najman

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2014 roku

Krzysztof Najman

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Samouczące się sztuczne sieci neuronowe w grupowaniu i klasyfikacji danych.Teoria i zastosowania w ekonomii”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krzyrztof Jajuga, prof. dr hab. Witold Józef Jurek, prof. dr hab. Marek Walesiak, prof. dr hab. UG, Tadeusz Witold Bołt

Dyplom nr 753.


Gdańsk, 22 maja 2014 r.

Data publikacji: piątek, 30 maja 2014 roku, 12:26
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba