fbpx Sławomir Marcin Droździecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sławomir Marcin Droździecki

Sławomir Marcin Droździecki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 września 2004 roku

Sławomir Marcin Droździecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System finansowania infrastruktury polskich portów morskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Konrad Misztal

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Szwankowski, dr hab. Henryk Salmonowicz, prof. US

Dyplom nr 2437.


Gdańsk, 20 października 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: