fbpx Joanna Fryca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Fryca

Joanna Fryca

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 2004 roku

Joanna Fryca

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rynek pracy jako regulator zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Żurek, dr hab. Hanna Adamkiewicz-Drwiłło, prof. AM w Gdyni

Dyplom nr 2399.


Gdańsk, 01 lipca 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: