fbpx Monika Grottel | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Monika Grottel

Monika Grottel

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2004 roku

Monika Grottel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polska Służba Celna w procesach akcesyjnych do  Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Ewa Oziewicz, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, prof. dr hab. Stanisław Wydymus

Dyplom nr 2461.


Gdańsk, 10 listopada 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: