fbpx Małgorzata Wach-Kloskowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Wach-Kloskowska

Małgorzata Wach-Kloskowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 2004 roku

Małgorzata Wach-Kloskowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transport jako czynnik rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Szewczuk, dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Dyplom nr 2462.


Gdańsk, 10 listopada 2004 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: