fbpx Marek Andrzej Reysowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Andrzej Reysowski

Marek Andrzej Reysowski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 lipca 2006 roku

Marek Andrzej Reysowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategia przedsiębiorstwa handlowego w obliczu przemian w sferze handlu detalicznego w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dorota Simpson, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH, dr hab. Joanna Pietrzak, prof. UG

Dyplom nr 2690.


Gdańsk, 20 lipca 2006 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:49
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: