fbpx Mirosław Witold Krajewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Mirosław Witold Krajewski

Mirosław Witold Krajewski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2002 roku

doktor nauk ekonomicznych

Mirosław Witold Krajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Efektywność gospodarowania majątkiem przedsiębiorstw transportowych

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii, specjalność: finanse przedsiębiorstw

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Romuald Bauer, prof. dr hab. Edward Urbańczyk, prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Dyplom nr 405.


Gdańsk, 13 czerwca 2003 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: