fbpx Joanna Pietrzak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Pietrzak

Joanna Pietrzak

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 grudnia 2002 roku

doktor nauk ekonomicznych

Joanna Pietrzak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Czynniki przewagi konkurencyjnej na  rynku bankowych usług detalicznych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Wacław Wilczyński, prof. dr hab. Jan Krzysztof Solarz, prof. dr hab. Zygmunt Krasucki

Dyplom nr 414.


Gdańsk, 13 czerwca 2003 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: