fbpx Krzysztof Dobrowolski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Dobrowolski

Krzysztof Dobrowolski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2004 roku

doktor

Krzysztof Dobrowolski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janusz Żurek, prof. dr hab. Barbara Błaszczyk, prof. dr hab. Marian Gorynia

Dyplom nr 451.


Gdańsk, 30 września 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: