fbpx Eugeniusz Gostomski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Eugeniusz Gostomski

Eugeniusz Gostomski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2004 roku

doktor nauk ekonomicznych

Eugeniusz Gostomski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Handel wiązany w gospodarce światowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider, prof. dr hab. Stanisław Wydymus, prof. dr hab. Jerzy Schroeder

Dyplom nr 455.


Gdańsk, 06 czerwca 2005 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: