fbpx Witold Kazimierz Toczyski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Witold Kazimierz Toczyski

Witold Kazimierz Toczyski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 kwietnia 2006 roku

doktor

Witold Kazimierz Toczyski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Monitoring rozwoju zrównoważonego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, prof. dr hab. Tadeusz Markowski, prof. dr hab. Jacek Szlachta

Dyplom nr 461.


Gdańsk, 27 lipca 2006 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: