fbpx Przemysław Lech Kulawczuk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Przemysław Lech Kulawczuk

Przemysław Lech Kulawczuk

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 2007 roku

Przemysław Lech Kulawczuk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Efektywność podatkowa małych i średnich przedsiębiorstw

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Stanisław Owsiak, prof. dr hab. Janusz Żurek

Dyplom nr 496.


Gdańsk, 24 maja 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: