fbpx Katarzyna Magdalena Biełuszko | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Magdalena Biełuszko

Katarzyna Magdalena Biełuszko

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 czerwca 2007 roku

Katarzyna Magdalena Biełuszko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Stan i kierunki rozwoju elektronicznego rynku usług hotelarskich w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Barbara Marciszewska, prof. AM w Gdyni

Recenzenci: dr hab. Aleksander Panasiuk, prof. US, dr hab. Joanna Miotke-Dzięgiel, prof. UG

Dyplom nr 2830.


Gdańsk, 09 lipca 2007 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: