fbpx Marek Szczepaniec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Marek Szczepaniec

Marek Szczepaniec

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 maja 2008 roku

Marek Szczepaniec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, prof. dr hab. Tomasz Domański, prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, prof. dr hab. Olgierd Wyszomirski

Dyplom nr 527.


Gdańsk, 04 lipca 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: