fbpx Roma Anna Zaborowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roma Anna Zaborowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roma Anna Zaborowska

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 2008 roku

Roma Anna Zaborowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Znaczenie kapitału intelektualnego w działalności i sprawozdawczości przedsiębiorstw.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak

Dyplom nr 2999.


Gdańsk, 07 lipca 2008 r.