fbpx Sylwia Pangsy-Kania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Sylwia Pangsy-Kania

Sylwia Pangsy-Kania

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 października 2008 roku

Sylwia Pangsy-Kania

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Domańska, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Antoni Makać, prof. dr hab. Jan Rymarczyk

Dyplom nr 534.


Gdańsk, 05 listopada 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: