fbpx Krystyna Felicja Żołądkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krystyna Felicja Żołądkiewicz

Krystyna Felicja Żołądkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 listopada 2008 roku

Krystyna Felicja Żołądkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Integracja ekonomiczna Australii i Nowej Zelandii jako przykład współczesnych procesów integracyjnych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, prof. dr hab. Antoni Makać, prof. dr hab. Bogusław Fiedor, prof. dr hab. Jerzy Kleer

Dyplom nr 535.


Gdańsk, 14 listopada 2008 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: