fbpx Jerzy Podlewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jerzy Podlewski

Jerzy Podlewski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 lutego 2009 roku

Jerzy Podlewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ryzyko funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na  jednolitym rynku europejskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Przemysław Kulawczuk, prof. dr hab. Danuta Kopycińska

Dyplom nr 3078.


Gdańsk, 06 marca 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: