fbpx Jacek Adam Zaucha | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jacek Adam Zaucha

Jacek Adam Zaucha

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 marca 2009 roku

Jacek Adam Zaucha

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Rola przestrzeni w kształtowaniu relacji gospodarczych. Ekonomiczne fundamenty planowania przestrzennego w Europie Bałtyckiej.

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, prof. dr hab. Wiesław Maik, prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Dyplom nr 545.


Gdańsk, 16 kwietnia 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: