fbpx Anna Maria Nikodemska-Wołowik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Anna Maria Nikodemska-Wołowik

Anna Maria Nikodemska-Wołowik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 2009 roku

Anna Maria Nikodemska-Wołowik

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Komunikowanie tożsamości rynkowej w otoczeniu międzynarodowym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Czesław Bywalec, prof. dr hab. Jerzy Kleer, prof. dr hab. Jan Wiktor, prof. UG, dr hab. Joanna Pietrzak

Dyplom nr 554.


Gdańsk, 24 czerwca 2009 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: