fbpx Małgorzata Katarzyna Zielenkiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Małgorzata Katarzyna Zielenkiewicz

Małgorzata Katarzyna Zielenkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 czerwca 2010 roku

Małgorzata Katarzyna Zielenkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skuteczność regulacji publicznej w przeciwdziałaniu niedoskonałościom mechanizmu rynkowego na przykładzie transportu kolejowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska

Recenzenci: prof. dr hab. Jan Burnewicz, prof. US, dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Dyplom nr 3250.


Gdańsk, 23 czerwca 2010 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 15:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: