fbpx Elżbieta Babula | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Elżbieta Babula

Elżbieta Babula

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2010 roku

Elżbieta Babula

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastosowanie modeli stochastycznych preferencji w teorii wyboru w warunkach ryzyka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marian Turek, prof. UE we Wrocławiu, dr hab. Maria Piotrowska

Dyplom nr 3312.


Gdańsk, 26 listopada 2010 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: