fbpx Ryszard Jan Rolbiecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ryszard Jan Rolbiecki

Ryszard Jan Rolbiecki

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 czerwca 2011 roku

Ryszard Jan Rolbiecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju przedsiębiorstw w  otoczeniu społeczno-gospodarczym

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Janina Jóźwiak, prof. dr inż. Wiesław Maria Grudzewski, prof. dr hab. Adam Szewczuk, prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

Dyplom nr 615.


Gdańsk, 28 czerwca 2011 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: