fbpx Hanna Danuta Klimek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Hanna Danuta Klimek

Hanna Danuta Klimek

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2011 roku

Hanna Danuta Klimek

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Funkcjonowanie rynków usług portowych

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Kujawa, prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski, prof. dr hab. Józef Perenc, prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Dyplom nr 629.


Gdańsk, 28 listopada 2011 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: