fbpx Cezary Wawrzyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Cezary Wawrzyński

Cezary Wawrzyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lutego 2012 roku

Cezary Wawrzyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Turystyczne wykorzystanie  śródlądowej drogi  wodnej osią rozwoju społeczno-gospodarczego na  przykładzie Kanału Elbląskiego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Monika Bąk, prof. US, dr hab. Elzbieta Danuta Załoga

Dyplom nr 3471.


Gdańsk, 28 lutego 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: