fbpx Agata Karolina Jarmoszka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Agata Karolina Jarmoszka

Agata Karolina Jarmoszka

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 maja 2012 roku

Agata Karolina Jarmoszka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Migracje kapitału ludzkiego jako zjawisko ekonomiczne i  społeczne na  przykładzie województwa pomorskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Sawiczewska

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Marian Turek, prof. dr hab. Franciszek Bławat

Dyplom nr 3496.


Gdańsk, 29 maja 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: