fbpx Krzysztof Tomasz Grzelec | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Tomasz Grzelec

Krzysztof Tomasz Grzelec

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2012 roku

Krzysztof Tomasz Grzelec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski, prof. dr hab. Wojciech Bąkowski, prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, prof. dr hab. Bogusław Liberadzki

Dyplom nr 665.


Gdańsk, 27 czerwca 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: środa, 13 września 2017 roku, 14:08
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: