fbpx Piotr Witold Zientara | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Piotr Witold Zientara

Piotr Witold Zientara

z dnia 17 maja 2012 roku

Piotr Witold Zientara

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Związki zawodowe w  największych gospodarkach Europy a  przemiany strukturalne i  ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Juliusz Gardawski, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, prof. UG, dr hab. Dorota Simpson

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Dyplom nr 664.


Gdańsk, 15 czerwca 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 21 sierpnia 2014 roku, 15:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: