fbpx Radosław Piotr Koszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Radosław Piotr Koszewski

Radosław Piotr Koszewski

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 listopada 2012 roku

Radosław Piotr Koszewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Konsorcja eksportowe jako instrument aktywizacji eksportu dla małych i  średnich przedsiębiorstw

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Adam Budnikowski, prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. dr hab. Janusz Neider, prof. dr hab. Jan Rymarczyk

Dyplom nr 681.


Gdańsk, 28 listopada 2012 r.

Data publikacji: środa, 4 czerwca 2014 roku, 6:50
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: